Suami yang Tidak Ada Rasa Cemburu Kepada Istri Tidak Akan Mencium Bau Surga, Haram Masuk Surga

Dalam kehidupan suami istri alami bila terdapat rasa silih dengki. Malah yang wajib diwaspadai merupakan kala suami ataupun istri telah tidak terdapat lagi rasa dengki. Salah satu jenis suami yang jelek di hadapan Rasulullah SAW merupakan mereka yang tidak hirau dengan istri serta kanak- kanak mereka. Adam yang tidak memiliki rasa dengki.

Dalam beberapa perkataan nabi, Rasulullah SAW mengatakan para adam itu bagaikan dayyuts.“ Terdapat 3 orang yang Allah SWT har4mkan masuk kayangan ialah: pemadat khamar, orang yang durhak4 pada orang berumur, serta orang yang tidak mempunyai watak dengki yang membenarkan masalah keji pada keluarganya.”[HR. Ahmad]

Dalam suatu perkataan nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW berfirman:“ Terdapat 3 kalangan orang yang tidak hendak diamati oleh Allah( dengan pemikiran kasih cinta) pada hari akhir zaman esok, ialah: orang yang belot pada kedua ibu dan bapaknya, wanita yang menyamai pria, serta ad- dayyuts..”[HR. An- Nasa- i serta Ahmad]


Dayyuts begitu juga dituturkan dalam Al Mu’ jam Al Wasith merupakan para adam yang jadi atasan buat keluarganya tetapi ia tidak memiliki rasa dengki serta tidak memiliki rasa malu, membiarkan keluarganya bermaksiat tanpa ingin menegaskan.

Tidak hanya tidak sempat mempunyai perasaan dengki kepada istrinya, sering- kali seseorang suami jenis dayyuts ini pula tidak keberatan kala si istri berupaya menarik atensi dari pria lain ataupun apalagi digoda oleh pria lain.

Mudah- mudahan tidak terdapat kalangan muslimin yang berkedudukan bagaikan seseorang suami namun mempunyai watak dayyuts. Suami dayyuts merupakan suami yang tidak memiliki rasa dengki( perasaan terganggu) bila badan keluarga yang ialah tanggung jawabnya melaksanakan aksi maksiat serta aksi tabu. Ia membiarkannya serta tidak serupa sekali membenarkan serta membagikan nasehat. Ilustrasi suami dayyuts:

Suami tidak dengki bila istrinya berpakaian kencang serta membuka aurat. Kecantikannya dinikmati oleh seluruh mata pria. Beliau membiarkannya serta tidak menasihati dan membenarkan istrinya.

Papa membiarkan putrinya berpacaran serta dibawa ke mana saja dengan pria yang bukan mahramnya. Sementara itu martabat putrinya wajib beliau piket hingga diserahkan pada suami yang bertanggung jawab nanti. Beliau membiarkan putrinya terperosok dalam zina serta tidak menasehatinya.

Suami membiarkan istrinya gambar selfie dengan style ganjen( terlebih membuka aurat) serta dapat jadi tuduhan/ tes untuk pria yang melihatnya. Beliau tidak dengki bila terdapat pria yang puas memandang, dapat dengan leluasa“ stalking” account istrinya sebab banyak potret- potret. Apalagi dapat jadi terdapat pria lain yang menaruh serta mengkoleksi gambar istrinya.

Dengan cara biasa membiarkan terjalin maksiat dalam keluarga tanggung jawabnya serta beliau tidak dengki atau terganggu sedikitpun.

Seperti itu sebagian ilustrasi tindakan suami dayyuts, suami yang tidak mempunyai rasa dengki pada keluarganya. Dengki yang alami ialah fakta kasih cinta. Serta janganlah dengki tunanetra. Mudah- mudahan berguna. 


( Sumber: https:// kolomsberita. blogspot . com/2020/03/suami-yang-tidak-ada-rasa-cemburu. html )