Jangan Pernah Menganggap Rendah Orang Lain, Sungguh Allah Maha Mampu Membolak-Balikkan Keadaan


Kalian jangan sempat menyangka remeh teman , mernedahkan orang yang menurutmu tidak sanggup, begitu allah maha sanggup membolak - balikkan kondisi.

allah maha sanggup mengubah kehidupanmu dengan kehidupan teman , tercantum apa yang sudah kalian remehkan dari teman tersebut.

sehebat whatever kalian tetaplah rendah hati, jangan sempat sombong
instagram. com/nabilahcil
hingga dari itu, sehebat whatever kalian tetaplah rendah hati, jangan sempat kalian terasa sombong, jangan sempat kalian terasa sudah amat besar, walaupun allah menjadikanmu peribadi yang hebat.kalian wajib sanggup jadi amanah atas apa yang telah allah titipkan kepadamu
instagram. com/nabilahcil
kalian itu wajib sanggup jadi amanah atas apa yang telah allah titipkan kepadamu dengan begitu murahnya, kalian wajib sanggup jadi orang yang bertanggung jawab dengan terus rendah hati.

jangan mentang - mentang kalian sudah di atas, kalian seenaknya merendahkan orang lain
instagram. com/nabilahcil
hingga jangan mentang - mentang kalian sudah memperoleh segalanya, sudah berposisi di atas posisimu, hingga kalian seenaknya merendahkan teman .

jangan, kalian jangan sempat serupa itu, ingatkan senantiasa hatimu buat senantiasa rendah hati dan juga tidak sempat jumawa.

ingat, allah itu maha sanggup membolak - balikkan keadaan
instagram. com/nabilahcil
dan juga ingatlah, allah itu maha sanggup membolak - balikkan kondisi, allah maha sanggup mengubah keadaanmu dengan kondisi teman , hingga yakinkan kalian tidak congkak mernedahkan teman .allah maha dapat mengubah kondisi siapapun yang baginya pantas dengan mendadak juga
instagram. com/nabilahcil
iya allah itu senantiasa maha dapat mengubah kondisi siapapun yang baginya pantas dengan meudahnya, terlebih lagi dnegan sektika itu pula, lalu serupa whatever keadaanmu jangan sempat mernedahkan siapapun.


( sumber: https: //humairoh. com  )