Bekerjalah Walau Gaji Kecil Daripada Menganggur dan Jadi Beban Orang Tua

Jaman saat ini, mencari pekerjaan benar amat susah terlebih pekerjaan yang setimpal dengan passion kita. sedikitnya lowongan pekerjaan yang terbuka membikin banyak pengangguran bertebaran situ mari.

terlebih lagi yang sudah mempunyai ijazah sarjanapun banyak yang jadi pengangguran. minimnya kompetensi dan juga kemampuan membikin seorang kesimpulannya kalah bersaing dan juga sedikit ilham buat membuka usaha maupun berbisnis.

tidak hanya itu, banyak pula orang jadi pengangguran karna gengsi. terdapat banyak pekerjaan yang dapat dilakoni tetapi mereka gengsi karna gajinya kecil, belum lagi bahwa dilihat sama sahabat sekolahnya, malu katanya. “kuliah tinggi - tinggi kok jadi kuli”. yah hampir begitulah pikirnya sampai - sampai gengsi buat bekerja.

tetapi bila dipikir secara matang, lebih baik bekerja dengan honor kecil daripada jadi pengangguran setelah itu membebankan kedua orang tua. hingga kapan kalian hendak menunggu pekerjaan yang kalian dambakan? berdiam diri tidak hendak merubah nasibmu.

kasihan pula orang tuamu yang wajib membiayai kehidupan anaknya sementara itu anaknya sudah memiliki keahlian buat mencari nafkah seorang diri. sebaliknya orang tuamu masih memiliki banyak keperluan yang wajib dipadati.

daripada menganggur, mendingan bekerja walaupun honor kecil. ingat! bekerja merupakan ibadah

siapa bilang yang dikatakan ibadah kala kita masuk rumah ibadah setelah itu berdoa dan juga melaksanakan bermacam berbagai ritus - ritus ibadah. ibadah merupakan segala ekspedisi kehidupan manusia yang setimpal dengan kehendak tuhan. salah satunya merupakan bekerja.

kala kalian bekerja dengan serius, dengan hasrat yang tulus dan juga iklas hingga kalian pula sedangkan menunaikan ibadahmu. bila kalian serius bekerja, hingga tuhan hendak membagikan kelimpahan rejekinya kepadamu.

bekerjalah dengan hasrat mencari ilmu dan juga pengalaman

bekerjalah dengan hasrat buat mencari ilmu dan juga pengalaman, bukan cuma sekadar mencari modul dan juga duit. walaupun honor kecil jangan meringik karna modal terbanyak buat membangun masa depan merupakan ilmu dan juga pengalaman. bersamaan waktu duit dan juga modul hendak tiba setimpal dengan wadah yang kamu sajikan.

tuhan senantiasa memandang usaha umatnya, apakah rejeki yang diperolehnya halal ataupun haram

bekerjalah walaupun dengan pemasukan (honor) kecil. jangan malu bekerja walaupun bagaikan tukang sampah, jadi kuli, dan juga lain sebagainya. tuhan menaikkan dan juga menutup (kurangi) rejeki bukan memandang dari peran pekerjaan, tetapi memandang dari trik kita bekerja, apakah dengan trik halal ataupun haram. pekerjaan hendak jadi lebih berkah apabila tidak melupakan tuhan dan juga bersedekah.

jangan gengsi buat bekerja, pekerjaan sekecil whatever itu senantiasa kerjakan. honor kecil lebih baik daripada jadi pengangguran dan juga membebankan orang tua.

demikianlah pokok bahasan informasi ini yang mampu kami paparkan, besar harapan kami informasi ini mampu berguna buat golongan banyak karna keterbatasan pengetahuan dan juga rujukan, penulis menyadari informasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karna itu anjuran dan juga kritik yang membangun amat diharapkan supaya informasi ini mampu disusun jadi lebih baik lagi pada waktu yang hendak datang( sumber : bermacam sumber media online )