Perempuan Seperti ini Akan Dipakaikan 2 Gelang Api dari Neraka Saat Hari Akhir Nanti

Rasulullah saw dalam sabdanya terlebih lagi berkata bila kebanyakan penduduk neraka merupakan perempuan. di situ, kalangan hawa didera dengan bermacam - macam siksa. bukan tanpa sebab, siksaan ini menggambarkan balasan atas aksi di dunia yang berlawanan dengan ajaran.

salah satu siksaan yang diterima merupakan dipakaikan 2 gelang dari api neraka. tidak terbayangkan gimana panasnya kala gelang ini memegang kulit. tetapi, tidak terdapat lagi ampunan pada hari itu, yang terdapat cuma jeritan meminta ampunan yang percuma. siapa perempuan ini dan juga apa dosanya?

nyatanya perempuan yang hendak dipakaikan gelang oleh allah swt dari api neraka dikala hari kiamat nanti merupakan perempuan yang gemar memakai perhiasan hendak namun mereka tidak keluarkan zakat atas perhiasan tersebut.

banyak perempuan yang menjadikan perhiasan bagaikan penunjang penampilan mereka. tidak cuma itu, kalangan hawa pula menjadikan perhiasan buat menampilkan kelas sosial di warga dan buat tingkatkan keyakinan diri.

hendak namun, bila perhiasan tersebut tidak dipergunakan setimpal dengan tuntunan syar’i hingga mereka dapat terjerumus dalam lembah dosa. serupa penggunaannya buat tujuan pamer, kesombongan, buat menarik laki - laki yang bukan mahram. terlebih lagi apabila perempuan tersebut tidak keluarkan zakat atas perhiasan yang mereka pergunakan.

dikisahkan dari amr bin syu’aib dari ayah dari kakeknya, dia mengatakan kalau, “ada seseorang perempuan yang tiba kepada rasulullah berbarengan dengan anak wanitanya, di tangannya terdapat 2 buah gelang besar yang dibuat dari emas. hingga rasulullah juga bertanya kepadanya, “apakah engkau telah keluarkan zakat emas itu? ” perempuan itu menanggapi, “belum. ”

setelah itu rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “apakah engkau hendak terasa bahagia bila nanti allah hendak memakaikan kepadamu pada hari kiamat dengan 2 gelang dari api neraka. ”

perempuan itu juga kemudian melepas kedua gelangnya dan juga memberikannya kepada rasulullah sembari mengatakan, “keduanya buat allah dan juga rasul nya. ” (hr. abu daud nomor. 1563 dan juga an nasa’i nomor. 2479. syaikh (AL) albani berkata hadits ini hasan)

allah ta’ala berfirman dalam tulisan at - taubah ayat 34 - 35 kalau, “dan orang - orang yang menaruh emas dan juga perak dan juga tidak menafkahkannya di jalur allah, hingga beritahukanlah kepada mereka (kalau mereka hendak menemukan) siksa yang pedih.

pada hari di panaskan emas perak itu dalam neraka jahannam , kemudian di bakar dengannya dahi mereka, lambung dan juga punggung mereka (kemudian dikatakan) kepada mereka: inilah harta bendamu yang kalian simpan buat dirimu seorang diri, hingga rasakanlah saat ini (akibat dari) apa yang kalian simpan itu. ”

dari abu hurairah menggambarkan kalau rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “siapa aja yang mempunyai emas ataupun perak tetapi tidak keluarkan zakatnya hingga pada hari kiamat nanti hendak disepuh untuknya lempengan yang dibuat dari api neraka, kemudian dipanaskan dalam api neraka jahannam, setelah itu disetrika dahinya, rusuk dan juga punggungnya dengan lempengan tersebut.

tiap kali lempengan itu dingin hingga hendak disepuh lagi dan juga disetrikakan berulang kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 5 puluh ribu tahun. setelah itu dia hendak memandang tempat kembalinya apakah ke surga maupun ke neraka. ” (hr. muslim nomor. 987)

dari asma’ binti yazid, dia mengatakan, “aku masuk berbarengan bibiku buat menemui rasulullah dan juga kala itu bibiku mengenakan sebagian gelang dari emas. rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah itu bertanya kepada kami, “apakah kamu sudah keluarkan zakat emas ini? ” kami jawab, “tidak. ” rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “tidakkah kamu terasa cemas bahwa nantinya allah hendak memakaikan kepada kamu gelang dari api neraka. oleh karena itu, keluarkanlah zakatnya. ” (amati jaami’ ahkamin nisa’, 2: 155 - 156)

serupa halnya zakat yang dikeluarkan pada emas dan juga perak, kita pula harus buat megeluarkan zakat perhiasan tiap tahunnya. tetapi dengan catatan dikala sudah menggapai haulnya ialah 1 tahun hijriyah dan juga sepanjang masih menggapai nisbab.

ada juga ketentuannya ialah, nisbab emas merupakan sebesar 20 dinar ataupun setara dengan 85 gr emas dan juga perak merupakan 200 dirham setara dengan 595 gr perak.

jadi apabila kita memiliki emas dan juga perak duit sudah masuk nisbab nya hingga harus untuk kita buat keluarkan zakatnya sebanyak 2, 5 persen.

rasulullah saw bersabda: “tidak terdapat kewajiban atas kalian suatu juga ialah dalam emas hingga mempunyai 20 dinar. bila telah mempunyai 20 dinar dan juga telah lalu satu haul, ada padanya zat 1/2 dinar. selainnya dihitung setimpal dengan perihal itu, dan juga tidak terdapat zakat pada harta, kecuali sehabis satu haul” (hr abu dawud dan juga tirmidzi).

mudah - mudahan dengan mengenali perihal ini mampu membikin kita jadi hamba yang lebih bertakwa dan juga sanggup melangsungkan kewajiban sebagaimana yang telah diperintahkan oleh allah swt.

(sumber : http:// www. radarmuslim. id/2017/05/perempuan-seperti-ini-akan-dipakaikan-2. html )