Belum Punya Anak Bukan Berarti Mandul, Bisa Jadi Anda Belum Mengamalkan 15 Doa ini

15 doa supaya kilat berbadan dua bagi islam

banyak trik kedokteran yang dapat dicoba buat mendukung produktifitas kehamilan, tetapi mengerti kah kamu kalau itu seluruh belum tentu cukup apabila kamu belum mengambil jalan langit, serupa doa - doa bagi islam berikut. . .

doa supaya kilat berbadan dua bagi islam sesungguhnya telah terdapat di al - quran. buat para ibu yang telah menikah cukup lama tetapi belum dikaruniai anak tentu terasa berkecil hati. tetapi ibu wajib bersabar. karena bisa jadi keadaan tersebut merupakan tes dari allah ta’ala.

walaupun demikian, bersabar bukan berarti putus asa. ibu dapat melaksanakan usaha - usaha tertentu buat tingkatkan kesempatan kehamilan dan tidak kurang ingat berdoa kepada si rabb. tidak terdapat yang tidak bisa jadi untuk allah ta’ala. apabila ia berkehendak hingga suatu itu hendak terwujud dalam sekejap mata. cuma aja, sering - kali allah ta’ala mau memandang kesabaran dan juga ketaatan orang - orang yang dicintai - nya dengan membagikan cobaan di dunia.

allah swt berfirman:

“dan tuhanmu berfirman: “berdoalah kepada - ku, tentu hendak kuperkenankan bagimu. sebetulnya orang - orang yang menyombongkan diri dari menyembah - ku hendak masuk neraka jahannam dalam kondisi hina dina. ” (qs.  (AL) mu’min: 60

nabi muhammad saw. bersabda:

“tiada seseorang berdo’a kepada allah dengan sesuatu do’a, kecuali dikabulkannya, dan juga ia mendapatkan salah satu dari 3 perihal, ialah dipercepat terkabulnya menurutnya di dunia, ditaruh (ditabung) untuknya hingga di akhirat, ataupun ditukar dengan mencegahnya dari bencana (musibah) yang seragam. ” (hr. ath - thabrani)

nah, berikut ini sebagian doa supaya kilat berbadan dua bagi islam:

membaca tulisan  (AL) furqan
“robbana hablana min azqajinaa wa zurriyatina qurrota’ayunin, waj’alna lil muttaqiina imama. ”

maksudnya: “ya tuhan kami, anugerakanlah kepada istri - istri kami dan juga generasi kami bagaikan penyenang hati (kami) , dan juga jadikanlah kami imam untuk orang - orang yang bertakwa. ” (qs. al - furqan: 74).

membaca doa nabi zakariyah a. s di tulisan ali ‘imran
“rabbi hablii min - ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samii’uddu’a. ”

maksudnya, “ya tuhanku, berilah saya dari sisi engkau seseorang anak yang baik. sebetulnya engkau maha pendengar doa. ” (qs ali ‘imran: 38)

membaca doa zakariyah a. s di tulisan al - anbiya’
“rabbi la tadzarnii fardan wa anta khairal waaritisiin. ”

maksudnya: “ya tuhanku janganlah engkau membiarkan saya hidup seseorang diri dan juga engkaulah waris yang amat baik, ” (qs  (AL) anbiya’: 89)

baca pula : begini ilustrasi bocornya pahala kala kita giat beramal tetapi tidak sering sholat

membaca doa nabi ibrahim a. s
“rabbi hablii min ash - shalihiin”

maksudnya: “ya tuhanku, ahugerakanlah kepadaku (seseorang anak) yang tercantum orang - orang yang shaleh. ” (as shaffat: 100)

membaca tulisan maryam ayat 1 - 6
“kaaf haa yaa ‘ain shaad, 2. dzikru rahmati rabbika ‘abdahu zakariyyaa, 3. idz naadaa rabbahu nidaa - an khafiyyaan, 4. qaala rabbi innii wahana al’azhmu minnii waisyta’ala alrra/susyayban walam account bidu’aa - ika rabbi syaqiyyaan, 5. wa - innii khiftu almawaaliya min waraa - ii wakaanati imra - atii‘aaqiran fahab lii min ladunka waliyyaan, 6. yaritsunii wayaritsu min aali ya’quuba waij’alhu rabbi radhiyyaan”

maksudnya: kaaf haa yaa ‘ain shaad. 2. (yang dibacakan ini merupakan) uraian tentang rahmat tuhan kalian kepada hamba - nya, zakaria, 3. ialah tatkala dia berdoa kepada tuhannya dengan suara yang lembut. 4. dia mengatakan “ya tuhanku, sebetulnya tulangku telah lemah dan juga kepalaku telah ditumbuhi uban, dan juga saya belum sempat kecewa dalam berdoa kepada engkau, ya tuhanku. 5. dan juga sebetulnya saya takut terhadap mawaliku sepeninggalku, lagi isteriku merupakan seseorang yang mandul, hingga anugerahilah saya dari sisi engkau seseorang putera, 6. yang hendak mewarisi saya dan juga mewarisi sebahagian keluarga ya’qub; dan juga jadikanlah dia, ya tuhanku, seseorang yang diridhai”. (q. s maryam: 1 - 6).

membaca al - fatihah
saat sebelum mengawali doa, hendaklah kita memulai dengan teks al - fatihah. tulisan kesatu di al - quran ini diucap bagaikan “ummul kitab”. begitu amat mulia. terlebih lagi diharuskan dibaca kala shalat. tidak hanya itu, teks al - fatihah pula memudahkan dikabulkannya suatu doa.

allah berfirman dalam hadist qudsi: “aku membagi shalat antara saya dan juga hamba - ku jadi 2 dan juga buat hamba - ku apa yang dia memohon. ” hingga bila si hamba membaca (alhamdulillahirabbil’alamin) allah mengatakan: “hamba - ku menyukuri saya, ” dan juga bila membaca (araahman arrahiim) allah mengatakan: “hamba - ku menyanjung saya, ” dan juga bila membaca (maalikiyaumiddiin) allah mengatakan: “hamba - ku pasrah kepada - ku, dan juga bila membaca (iyyakana’budu wa iyyakanasta’iin) , allah mengatakan: “ini antara saya dan juga hamba - ku, dan juga buat hamba - ku apa yang dia memohon, ” dan juga bila membaca (ihdinashiratolmustaqiim shiratoladzina an’amta ‘alaihim ghairil maghdhubi’alaihim waladhoollin) , allah mengatakan: “ini buat hamba - ku dan juga buat hamba - ku apa yang dia pinta. ” (hr. muslim)

membaca salah satu asma’ul husna: ya mushowwir
tiap tuntas habis solat ataupun dikala waktu senggang, upayakan membaca asmaul husna “al mushowwir” sebanyak 100x. makna  (AL) mushowwir merupakan “yang maha menghasilkan seluruh wujud dan juga rupa”

“huwa allaahu alkhaaliqu albaari - u almushawwiru lahu al - asmaau alhusnaa yusabbihu lahu maa fii alssamaawaati waal - ardhi wahuwa al’aziizu alhakiimu”

maksudnya: dia - lah allah pencipta, pencipta, maha membentuk rupa terrsebut; nya merupakan nama yang amat baik; apa yang terdapat di langit dan juga bumi melaporkan kemuliaan - nya, dan juga ia maha perkasa lagi maha bijaksana” (qs al - hasyr : 24)

beistighfar 71 kali
doa supaya kilat berbadan dua pula dicoba dengan perbanyak istighfar. bacalah istighfar “astagfirullah” sebanyak 71 kali kala sujud ataupun sehabis sholat.

nabi muhammad saw bersabda: “barang siapa yang perbanyak istighfar, tentu allah hendak melapangkan kesusahannya, berikan jalur keluar pada tiap kesuakarannya, dan juga berikan rezeki tanpa diguga - duga. ” (hr. abu daud dan juga nasa’i)

membaca doa memohon keturunan
sehabis membaca istighfar, lanjutkan dengan membaca doa memohon generasi:

“allahummarzuqni waladan liusammihi bismi nabiyyika muhammad sholallohu alaihi wa alaihi”

maksudnya: ya allah karuniakan kepada keturunanku supaya saya mampu menemaninya dengan nama nabi muhammad saw. ”

membaca asmaul husna
salah satu adab dikala berdoa supaya diijabah oleh allah ta’ala merupakan dengan membaca asmaul husna. menyanjung allah ta’ala, mengakui kebesaran dan juga keesaan - nya. buat membuktikkan kalau kita cumalah hamba yang lemah dan juga segalanya tergantung kepada - nya.

anjuran membaca asmaul husna dikala berdoa tertuang dalam firman allah ta’ala di al - quran:

“katakanlah, berdoalah kepada allah ataupun berdoalah kepada ar - rahman. dengan nama yang mana aja kalian berdoa, ia memiliki asmaul husna. ” (al - isra’: 110)

baca pula : wanita 12 tahun memiliki 3 bulan dari seseorang pria berumur 40 tahun

“allah mempunyai asmaul husna, sebaiknya kalian berdoa dengannya. ” (al - a’raf: 180)

bersolawat kepada nabi muhammad saw
terdapat banyak keutamaan dari membaca solawat nabi. tidak hanya bagaikan wujud pujian dan juga penghormatan kepada penggalan rasulullah saw, salawat pula mampu memudahkan dikabulkannya suatu doa.

dalam hadist dipaparkan:

“apabila salah seseorang dari kamu berdoa hingga hendaklah mengawali dengan menyanjung allah dan juga memuja - nya, kemudian sebaiknya membaca salawat atas nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, setelah itu sehabis itu ia boleh berdoa tentang apa juga yang diinginkannya. ” (hr. abu daud dan juga at - tirmidzi)

umar bin khattab ra. mengatakan: “saya mendengar kalau doa itu ditahan di antara langit dan juga bumi, tidak hendak mampu naik, sampai - sampai dibacakan shalawat atas nabi muhammad saw. ” (hr. tirmidzi)

terdapat banyak wujud teks solawat, salah satunya yang dapat kamu baca:

“allahumma sholli ‘ala muhammad wa’ala ali muhammad kama shollaita ‘ala ali ibrahim, innaka hamidun majid. ”

memperbanyak teks dzikir
tidak hanya berdoa, jangan kurang ingat buat perbanyak dzikir. berdzikir berarti mengingat allah ta’ala. dan juga kegiatan ini dapat mendatangkan banyak khasiat. serupa menaikkan keimanan, melapangkan riziki, membikin hati jadi tenang, dan juga memperoleh barokah. allah azza wa jalla telah memerintahkan kepada hamba - hambanya buat perbanyak dzikir. apabila kita sanggup melindungi dzikir disetiap hari, hingga allah ta’ala juga pula hendak ingat kepada kita. insyaallah doa - doa kita mampu terijabah dengan gampang.

“wahai orang - orang yang beriman! ingatlah kepada allâh, dengan mengingat (nama - nya) sebanyak - banyaknya, dan juga bertasbihlah kepada - nya pada waktu pagi dan juga petang. ” ( qs: al - ahzâb 41 - 42)

contoh teks dzikir yang dianjurkan rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ialah:

allahumma antassalam waminkassalam tabarakta ya dzaljalali wal ikram
tasbih (subhanallah) sebanyak 33x
tahmid (alhamdulillah) sebanyak 33x,
takbir (allahu akbar) sebanyak 33 x.
laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syai - inq qodir


membaca tulisan al - ikhlas
saat sebelum berdoa buat dikarunia anak, hendaknya dahului dengan membaca tulisan al - ikhlas. tulisan ke - 112 dalam al - quran ini memiliki banyak keistimewaan, salah satunya menolong terkabulkannya doa.

dalam hadist shahih dipaparkan:

“sesungguhnya rasullah saw. mendengar seorang mengatakan: “ya, allah, sebetulnya saya memohon kepada - mu, kalau diriku bersaksi sebetulnya engkau (merupakan) allah yang tidak terdapat ilah yang haq disembah kecuali engkau yang maha esa, yang tergantung (kepada - mu) seluruh suatu, yang tidak beranak dan juga tidak pula dipernakkan, dan juga tidak terdapat seorangpun yang setara dengan - nya, ” setelah itu rasullah saw. bersabda: “sungguh dirimu telah memohon kepada allah dengan nama - nya, yang bila dia dimohon dengannya (tentu hendak) berikan, dan juga bila dia diseur dengannya, (tentu hendak) mengabulkannya. ” (hr. abu daud)

membaca tulisan al - baqarah ayat 285 - 286
lazimnya tulisan al - baqarah ayat 285 - 286 dibaca sehabis kita membaca al - baqarah ayat 1 - 5 dan juga ayat sofa. teks ini mampu diperuntukan dizikir petang.

dengan membaca 2 ayat terakhir di tulisan al - baqarah di malam hari, hingga hendak membikin hidup lebih luas. dan juga allah swt hendak memadai seluruh kebutuhan kita. tercantum dalam perihal mempunyai generasi. insyaallah bila kita bersungguh - sungguh memohon kepada allah ta’ala pastilah tidak terdapat doa yang percuma.

dari abu mas’ud  (AL) badri ra. bahawasanya nabi muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “siapa yang membaca 2 ayat terkahir dari tulisan  (AL) baqarah pada malam hari, hingga dia hendak diberi kecukupan. ” (hr. bukhari muslim)

membaca doa memohon hajat
“laa illaha illallahul haliimul kariimu subhanallahi robbil ‘arsyil “azim. alhamdulillahi robbil ‘alamin. as ‘aluka muujibaari rohmatika wa ‘azaimaa maghfirotika wal ghoniimata min kulli birri wassalaamta min kulli itsmin laa tada’ lii dzamban illa ghafartahu walaa hamman illa farojhtahu walaa haajatan hiya laka ridhon illa qodhoitahaa yaa arhamar roohimin. ”

maksudnya: “tidak terdapat tuhan tidak hanya allah yang maha lembut dan juga maha pemyantun. maha suci allah pemelihara arsy yang maha agung. seluruh puji untuk allah tuhan seru seklaian malam. kepada - mu lah saya meminta suatu yang mengharuskan rahmat - mu dan juga mendapatkan keuntungan pada masing - masing dosa. janganlah engkau perkenankan dosa daripada diriku, melainkan engkau ampuni dan juga tidak terdapat suatu kepentingan, melainkan engkau beri jalur keluar, dan juga tidak pula suatu hajat yang menemukan kerelaan - mu, melainkan engkau kabulkan. wahai tuhan yang maha pengasih dan juga penyayang. ”

seperti itu sebagian doa supaya kilat berbadan dua bagi islam dan amalan - amalan yang wajib dicoba supaya doa gampang dikabulkan oleh allah ta’ala. mudah - mudahan bermafaat.
( sumber : http:// www. wajibbaca. com/2017/10/belum-punya-anak-bukan-berarti-mandul. html )