10 Pekerjaan yang Diharamkan Rasulullah, No 8 Masih Banyak Dilakukan

Jangan jalani bahwa tidak mau hidup susah
kekayaan, duit itu seluruh kita mampu dari hasil bekerja dan juga rezeki yang allah telah bagikan kepada kita seluruh. kita wajib bersyukur atas kenikmatan yang telah dikasih allah. jangan hingga apa yang kita miliki di dunia ini cuma buat berfoya - foya dan juga menyombongkan diri kepada orang yang miskin. karna allah tidak suka.

serupa yang dipaparkan dalam hadist berikut ini,

dari abu hurairah ra dari nabi shallallahu alaihi wa sallam, dia bersabda: “benar - benar hendak tiba kepada manusia sesuatu masa, pada dikala itu orang tidak lagi mempedulikan dari mana dia memperoleh harta kekayaan, apakah dari jalur yang halal ataukah jalur yang haram ".

melansir news88, dan juga tidak hanya itu allah telah berikan kita rezeki itu seluruh dengan perantara melalui pekerjaan - pekerjaan yang halal. jangan hingga menyalahgunakannya. dan juga jangan bekerja yang dilarang oleh agama. carilah rezeki dengan trik yang halal. tentu hendak diberi berkah tertentu dari allah.

jangan jalani 10 jenis pekerjaan ini, karna dilarang agama dan juga hukum pula.

1. pekerjaan yang berbentuk kesyirikan dan juga sihir.

serupa perdukunan, paranormal, ‘orang pintar’, peramal nasib, dan juga perihal yang sejenis dan juga semakna dengannya.

2. pekerjaan yang berbentuk sarana - sarana mengarah kesyirikan.

baca pula : jangan besar kepala jadi pegawai bank, saat sebelum tau ini hukumnya dalam islam

serupa jadi juru kunci makam, membikin arca, melukis gambar makhluk yang bernyawa, dan juga perihal yang sejenis dan juga semakna dengannya.

3. memperjual belikan perihal yang diharamkan oleh syariat.

serupa bangkai, babi, darah, anjing, arca, lukisan makhluk yang bernyawa, minuman keras, narkotika, dan juga lain sebagainya.

4. memakan harta riba.

hai orang - orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada allah dan juga tinggalkanlah riba yang masih terdapat pada diri kamu, bila kamu betul - betul beriman. bila kamu tidak ingin melaksanakannya, hingga terimalah pengumuman perang dari allah dan juga rasul - nya. ” (qs al - baqarah [2] : 278 - 279)

5. menimbun bahan - bahan perdagangan.

di dikala biayanya murah dan juga diperlukan oleh warga dengan tujuan mencapai keuntungan yang berlipat ganda pada dikala biayanya melambung besar.

dari umar bin khathab ra , dia mengatakan: aku mendengar rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “barangsiapa menimbun olahan santapan yang diperlukan oleh kalangan muslimin, allah subhanahu wa ta’ala hendak menimpakan penyakit lepra dan juga kebangkrutan kepadanya. "

6. perjudian.

hai orang - orang yang beriman, sebetulnya khamer (minuman keras) , perjudian, berkurban buat berhala - berhala, dan juga mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dan juga tercantum perbuatan setan, hingga jauhilah oleh kamu perbuatan - perbuatan tersebut supaya kamu memperoleh keberuntungan.

baca pula : hati - hati dengan mitos tentang rezeki, cek dalilnya di mari!

sebetulnya setan bermaksud memunculkan permusuhan dan juga kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan juga melaksanakan perjudian dan juga menghalang - halangi melalaikan kamu dari dzikir kepada allah dan juga dari shalat. hingga kenapa kamu tidak ingin menyudahi? (qs al - maidah [5]: 90 - 91).

7. memakan harta anak yatim secara dzalim.

sebetulnya orang - orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sesungguhnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan juga mereka hendak masuk ke dalam api yang menyala - nyala (neraka). (qs an - nisa’ [4) : 10).

8. mencuri, mencopet, menjambret, dan juga merampok.

pencuri pria dan juga pencuri wanita, hingga potonglah (pergelangan) tangan - tangan mereka bagaikan hukuman dari allah atas kejahatan mereka. (qs al - maidah [5]: 38).

9. kurangi timbangan dan juga takaran.
musibah untuk orang - orang yang melaksanakan kecurangan dalam timbangan, ialah bahwa menakar kepunyaan teman buat pribadinya, dia memohon disempurnakan. tetapi, apabila mereka menakar benda dagangan mereka buat teman , dia merugikan teman (dengan kurangi takaran). (qs al - muthaffifin: 1 - 3).

10. korupsi dan juga penipuan terhadap rakyat.

dari ma’qil bin yasar ra dia mengatakan: aku mendengar nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “tidak terdapat seseorang hamba juga yang diberi amanat oleh allah buat jadi pemimpin suatu warga kemudian dia tidak mengetuai mereka dengan ketulusan (kejujuran) , kecuali dia tidak hendak memperoleh bau surga. ” dalam lafal muslim: “… kecuali allah mengharamkan surga atasnya. “


( sumber: http:// www. wajibbaca. com/2017/10/jangan-lakukan-10-pekerjaan-yang. html )