Pengertian Makmum Masbuq dan Tata Cara Sholat Makmum Masbuq

Makmum masbuq ialah makmum yang terlambat satu raka’at ataupun lebih berbarengan imam dikala sholat berjama’ah.

raka’at disini merupakan merupakan hingga ruku’, jadi bila terdapat seseorang makmum terlambat ruku’ berbarengan imam dalam raka’at kesatu dikala sholat berjama’ah hingga ia di sebut makmum masbuk, seperti itu komentar jumhur ulama.

ada juga komentar imam syafi’i berkata makmum masbuq itu yakni orang yang tidak menjajaki ataupun tidak mengenali takbirotul ihromnya imam hingga ia di kategorikan makmum masbuk

supaya kita bebas dari batalnya sholat berjama’ah dalam perihal ini makmum masbuk. hingga butuh di tahu ketentuan - ketentuan makmum masbuk dalam penerapan sholat berjama’ah di antara bagaikan berikut:

apabila makmum masbuk kala takbiratul ihram mengalami imam ingin ataupun lagi melaksanakan ruku’ hingga di wajib membaca fatihah sedapatnya ( walaupun tidak sempurna ) dengan tanpa membaca ta’awudz atupun membaca teks iftitah dan juga wajiblah bersegera melaksanakan rukuk berbarengan imam. karena teks (AL) fatihah yang tidak sempurna oleh makmum masbuk tadi sudah di tanggung imam. tetapi apabila bagi ditaksir bila ia membaca fatihah tetapi telat rukuk berbarengan imam, hingga ia wajib langsung ruku’ sehabis melaksanakan takbiratul ihram.

apabila makmum masbuk ketinggalan satu raka’at ataupun lebih dari imam , hingga kala ia bakal menyempurnakan sholatnya wajib menjajaki ketentuan - ketentuan sholat yang berlaku dalam sholat itu ( qunut dalam raka’at kedua sholat subuh, tahiyyat dini di tiap 2 raka’at tidak hanya subuh dan juga tahiyyat akhir di tiap akhir raka’at shalat dll).

apabila seseorang musholli ( orang yang sholat ) terlambat satu raka’at dalam sholat subuh kemudan dia mau ia menyempurnakan raka’at yang kedua, hingga sebaiknya dia membaca qunut lagi walaupun pada raka’at sebelumnya ia sudah membaca qunut berbarengan imam.

apabila ia ketinggalan 2 raka’at dalam sholat maghrib, kemudian ia mau menyempurnakan 2 raka’at tersebut hingga dia sebaiknya membaca tahiyyat dini pada raka’at kesatu ( dari raka’at yang tertinggal ) dan juga wajib membaca tahiyytat akhir pada raka’at terakhir.

mudah - mudahan berguna.


( sumber: oaseislam. com 0