Mengapa Duduk Bersama Orang Sholeh Lebih Bermanfaat Daripada Seratus Kali Ibadah Sendiri?

(AL) imam (AL) arif billah ahmad bin zain angkatan laut (AL) habsyi berkata:

“kefahaman merupakan sinar yang menyinari hati. dia tidak dikasih kecuali kepada orang yang duduk berbarengan orang - orang shaleh ataupun menekuni kitab - kitab mereka. ”

dia pula mengatakan:

“duduk berbarengan orang - orang shaleh lebih berguna untuk seseorang hamba daripada seratus kali (ataupun dia menyebut seribu) uzlah (menyepi buat ibadah). ”

“terkadang duduk berbarengan satu orang lebih berguna untuk seorang daripada duduk berbarengan 7 puluh ribu orang. ”

(AL) imam ahmad bin hasan angkatan laut (AL) athas pula berkata:

“seandainya tidak terdapat keutamaan dalam duduk berbarengan orang shaleh kecuali satu aja hingga itu sudah cukup. ialah menarik antusias mereka dan juga hati mereka dan niat - niat mereka untukmu. dan juga itu seluruh mengangkatmu ke derajat - derajat mereka. bila tidak demikian, hingga bila hatimu tidak kotor dengan pikiran - pikira kurang baik, hingga cukup bagimu kalau engkau hendak terpelihara dari perbuatan maksiat sepanjang engkau berposisi di sisi mereka. ”

( sumber : muslimoderat. net )