SUBHANALLAH, Inilah Makna ‘Ikhlas’ yang Tersembunyi Dalam Surah Al-Ikhlas. Tidak Banyak Orang Mengetahuinya

Allah membagikan kita petunjuk berbentuk al - qur’an, diperlukan uraian yang baik buat mengenali isi petunjuk tersebut. surah al - ikhlas, surah pendek berisi 4 ayat, dinamakan al - ikhlas namun sama sekali tidak terdapat kata ikhlas di dalamnya. apa iktikad yang bakal di informasikan oleh allah swt.. ? , ayo kita ikuti.


bismillaahirrahmaanirrahiim…

ayat kesatu “qul huwallaahu ahad” : katakanlah tuhan itu ahad.

dalam terjemah al - quran yang lain diartikannya “katakanlah tuhan itu esa”, terdapat pula yang mengartikannya “katakanlah tuhan itu satu”.

engkau yang satu, apakah sama pemaknaan satu bagaikan contoh satu ‘’dian’’ dengan satu ‘’tuhan’’? , benarkah satu itu tidak terdapat faktor lain?. ‘’dian’’ satu, namun terdapat 2 tangan, 2 kaki, 2 kuping, 2 mata. namun dian tetaplah satu, satu ataupun tunggal. seseorang lelaki menikah dengan wanita hendak membentuk satu keluarga. 2 orang namun dinamakan “satu” keluarga. satu disini bermakna penyatuan 2 faktor yang jadi satu.

tetapi, tuhan tidak memerlukan pendamping, terdapatkah tuhan kesepian? , tuhan bukanlah seorang diri, tidak pula banyak, sebagaimana banyaknya manusia. tuhan berbarengan dengan ciptaan - nya : kerjasama regu, sebagaimana keluarga antara suami dan juga istri. hingga tuhan beserta malaikat - malaikat - nya dan juga dengan seluruh yang dia cipta.

tuhan meliputi segalanya, meliputi alam semesta, meliputi malaikat - malaikat - nya, dan meliputi whatever itu. seperti itu ahad, satu ataupun tunggal. dalam konsepsi jawa, kita tahu dengan kata manunggaling kawula gusti. manunggal: satu. dalam konsepsi kenegaraan kita tahu dengan kata bhinneka tunggal ika. bhinneka: berbeda - beda / bermacam - macam, ika: satu. jadi apa arti dari tunggal? , bisakah dimaksud “tetapi”? , dalam tunggal itu terdapat keberagaman.

tuhan merupakan dzat yang maha sempurna. kita tidak hendak sempat tau gimana dzat tuhan yang sesungguhnya, tetapi berarti terdapatnya buat mengenali supaya terbangun uraian apabila dia betul - betul berubah dengan makhluk - nya. dalam surah al - ikhlas dipaparkan, “katakanlah tuhan itu satu”, kalimat ini menggambarkan kalimat impressive. muhammad diperintahkan oleh tuhan lewat jibril buat mengakui apabila tuhan itu satu. ayat ini pula diketahui dengan ayat tauhid. muhammad dikuatkan berulang dengan pengakuan tersebut, sekalian bagaikan peringatan kepada umatnya supaya melaksanakan perjalanan - perjalanan “tauhid”. sebagaimana pula yang dicoba ibrahim dalam proses pen - tauhidannya.
( sumber berita : https:// dakwah- kerenfb. blogspot. com/2017/03/subhanallah-inilah-makna-ikhlas-yang. html )