Qoza, Model Gaya Rambut yang Dilarang dalam Islam

Model rambut di era yang modern serupa dikala ini benar beragam. banyak sekali model rambut yang jadi tren di golongan anak muda dan juga anak muda. mereka terasa yakin diri dan juga keren dengan model rambut mereka yang lagi jadi tren tersebut.

tidak hanya itu, mereka pula bahagia menjajaki style model rambut public figure yang jadi idola mereka. sementara itu tidak seluruh style rambut itu bagus dan juga dibolehkan di dalam agama islam.

salah satu model rambut yang dilarang dalam islam merupakan qoza. apa itu qoza? model rambut qoza merupakan mencukur rambut dengan tidak rata, sampai - sampai sebagian rambut dicukur habis (terlebih lagi botak) tetapi sebagian lagi di perkenankan panjang.

hairstyle men

style ataupun tren rambut serupa ini tentu kerap kita jumpai bukan? paling utama di golongan anak muda dan juga anak muda yang senantiasa mau tampak keren, trendy dan juga kece. dan juga lazimnya, model qoza ini hendak dibangun motif serupa ukiran ataupun garis - garis supaya rambut mempunyai motif yang indah.

style rambut yang dilarang dalam islam

walaupun lagi tren dan juga populer baru - baru ini, tetapi mengerti kah kamu kalau model rambut qaza ini nyatanya sudah terdapat semenjak era rasulullah dulu? dan juga yang wajib kamu tahu merupakan kalau rasulullah amat melarang qaza (mencukur sebagian rambut kepala). berikut merupakan hadits rasulullah yang melarang qoza:

" sebetulnya rasulullah shallallâhu alaihi wa sallam melarang dari qaza. " ditanyakan kepada nâfi yang meriwayatkan dari ibnu umar, " apa qaza itu? " nâfi menanggapi, " sebagian kepala anak kecil digundul, dan juga sebagian yang yang lain ditinggalkan. " [hr. bukhari dan juga muslim. lafazh hadits kepunyaan muslim. ]

dalam hadits lain lewat jalan anas bin malik, rasulullah bersabda:

" dari ibnu umar bahwasanya rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang qoza. " [hr. bukhari]

terlebih lagi rasulullah seorang diri sempat memandang qaza tersebut dan juga melarangnya.

" rasulullah shallallahu alaihi wasallam sempat memandang anak yang dicukur sebagian rambutnya dan juga dibiarkan sebagian yang lain, hingga dia melarang perihal itu dan juga bersabda: " cukurlah seluruhnya ataupun perkenankan seluruhnya " [hr. abu daud dan juga an nasai]

para ulama mengatakan kalau qaza mempunyai 4 wujud ialah:

menggunduli tanpa berurut. ia menggundul penggalan kanan, penggalan kiri, ubun - ubun dan juga tengguknya.
menggunduli penggalan tengah dan juga meninggalkan 2 penggalan yang lain.
menggunduli samping - sampingnya dan juga membiarkan penggalan tengahnya.
menggunduli ubun - ubun aja dan juga membiarkan segala yang yang lain.


[baca asy - syarah al - mumti’ 1/167 karya syaikh ibnu ‘utsamin dan juga asy - syarh al - mukhtashar ‘alâ zâd al - mustaqini’ 1/123 karya syaikh shalih al - fauzan]

benar yang disebutkan di dalam hadits merupakan menggunduli, tetapi para ulama pula memasukkan memendekkan rambut dengan wujud qaza’ di atas merupakan sama dengan menggundulnya, demikian difatwakan oleh syaikh muhammad bin ibrahim alu asy - syaikh, syaikh abdurrazzaq afifi dan juga syaikh abdullah al - ghudayyan. [fatawa al - lajnah ad - dâ`imah 1/176]

imam an - nawawy mengatakan, " para ulama telah bersepakat kalau qaza merupakan makruh apabila pada tempat - tempat yang berpisah (pada kepala) kecuali buat penyembuhan dan juga semisalnya. " [syarah muslim]

tetapi para ulama menegaskan kalau apabila pada qaza’ tersebut ada wujud penyerupaan terhadap orang - orang kafir, hingga perihal tersebut merupakan perihal yang diharamkam. karna rasulullah sempat bersabda kalau: " barangsiapa yang menyamai sesuatu kalangan hingga dia tercantum dalam kalangan mereka. " [hr. abu dawud]

jadi hendaknya kita menghindari model - model rambut yang semacam ini. bisa jadi sebelumnya tidak banyak orang yang ketahui tentang qoza ini, oleh karna itu bagikan informasi ini kepada sahabat yang lain supaya mereka pula ketahui apa itu qoza dan juga nyatanya qoza itu dilarang di dalam islam. mudah - mudahan berguna.

(sumber : http:// www. makintau. com/2016/05/qoza-model-rambut-yang-dilarang-dalam-islam. html )