8 Macam Neraka dan Calon Penghuninya Berdasarkan Perbuatannya di Dunia

Di akhirat nanti terdapat sebagian neraka dengan siksaan yang berbeda - beda setimpal dengan amal pebuatan manusia sepanjang hidup di dunia ini. berikut 8 tipe neraka beserta calon penghuninya:

neraka hawiyah
diperuntukkan atas orang - orang yang ringan timbangan amalnya, ialah mereka yang sepanjang hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan. orang muslim pria ataupun wanita yang perbuatan tiap harinya tidak setimpal dengan ajaran islam, hingga hawiyah bagaikan tempat tinggalnya.

mereka ini ialah orang yang tidak ingin menerima syariat islam, tidak ingin mengenakan hijab (untuk perempuan) , mengenakan sutra dan juga emas (untuk lak - laki) , mencari rejeki dengan trik tidak halal, memakan riba dan juga lain sebagainya. dalam al - qur’an ada pada surah al - qori’ah ayat 8 - 11.

neraka jahim
merupakan neraka bagaikan tempat penyiksaan atas orang - orang musyrik ataupun orang - orang yang menyekutukan allah, hingga sesembahan mereka hendak tiba buat menyiksa mereka. orang yang di dunia menyembah sapi (bangsa hindu) hingga sapi yang hendak menyiksa orang itu.

orang yang menyembah arca berupa hewan, hingga arca itu yang hendak menyiksanya. dan juga demikian berikutnya. syirik diucap bagaikan dosa yang amat besar bagi allah, karna syrik berarti mensekutukan allah ataupun menyangka terdapat mahluk yang lebih hebat dan juga berkuasa sehebat allah.

syirik mampu pula berarti menyangka terdapat tuhan lain tidak hanya allah. dalam al - qur’an ada pada surah (as - syu’araa, ayat 91) , (asy - syu’ara’) dan juga (surah as - saffat)

neraka saqar
merupakan tempat buat orang - orang munafik, ialah orang - orang yang mendustakan (tidak mentaati) perintah allah dan juga rasulullah. mereka mengenali kalau allah sudah memastikan hukum islam lewat lisan nabi muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, namun mereka menyepelehkan syariat (hukum) islam. hingga terbakar dalam api merupakan hukuman buat mereka. nama neraka ini tercantum dalam al - quran surah (al - muddatsir ayat 26 - 27, 42)

neraka lazza
neraka yang bergejolak apinya dan juga mengelupaskan kulit kepalanya. (qs: 70. angkatan laut (AL) ma´aarij] 15 - 18)

neraka huthamah
itu disediakan buat orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan juga menghina orang - orang miskin. mereka berpaling dari agama, tidak ingin bersedekah dan juga tidak ingin pula membayar zakat.

mereka pula memasang muka masam apabila terdapat orang miskin yang memohon dorongan. hingga allah membalas dengan menyiksa mereka dengan trik menguliti dan juga mengelupaskan kulit wajah mereka. dan membakar mereka sesuka yang allah ingin.

neraka huthamah disediakan buat gemar mengumpulkan harta berbentuk emas, perak ataupun platina, mereka serakah tidak keluarkan zakat hartanya dan juga mencela menghina orang - orang miskin. hingga di huthamah harta mereka dibawa dan juga terbakar buat diminumkan bagaikan siksa kepada manusia pengumpat pengumpul harta. dalam al - qur’an ada pada surah (al - humazah)

neraka sair
diisi oleh orang - orang kafir. dan juga orang yang memakan harta anak yatim. kafir berasal dari kata kufur yang berarti ingkar ataupun menolak. sampai - sampai kafir mampu dimaksud menolak terdapatnya allah ataupun dengan membantah perintah allah dan juga rasul - nya.

jadi manusia kafir itu terdiri dari: orang yang tidak beragama islam ataupun orang yang tidak ingin membaca syahadat. orang islam yang tidak ingin shalat. orang islam yang tidak ingin puasa. orang islam yang tidak ingin berzakat. didalam al - qur’an ada pada (an - nisa’ ayat 10) , (al - mulk ayat 5, 10, 11)

neraka wail
disediakan buat para pengusaha dan juga orang dagang yang culas, kurangi timbangan, mencalo benda dagangan buat memperoleh keuntungan yang berlipat. hingga dagangan mereka terbakar dan juga dimasukkan ke dalam perut mereka bagaikan azab atas dosa - dosa mereka. surah (al - tatfif) dan juga (surah at - tur). nama neraka ini tercantum dalam al - quran surah (al - muthaffifin, ayat 1 - 3)

neraka jahanam
neraka tempat penyiksaan itu setelah itu banyak diucap orang dengan nama jahanam. neraka yang amat dalam dan juga berat siksaannya. al - qur’an surah (angkatan laut (AL) hijr, 43 - 44). “bahwasanya orang - orang kafir dan juga orang aniaya itu tidak hendak diampuni allah, dan juga tidak pula ditunjuki jalur, melainkan jalur ke neraka jahannam. mereka kekal dalam neraka itu selama - lamanya. yang demikian itu gampang sekali untuk allah” (an - nisa: 169)


(sumber: bluejundi. wordpress. com )